Elektrické prípojky

Elektrické prípojky k domom priemyselným a hospodárskym budovám s pripojením na elektriskú sieť.