Elektrické vykurovanie

Návrh montáž elektrického vykurovania na domy chaty, podlahového i konvektormy ako aj ich ovládanie. Vyhrievanie žlabov zvodov vykurovacími káblami s detektorom snehu a ladu.