Elektroinštalácie

Elektroinštalácie rodinných domov, bytov, kancelárií, drevodomov priemyselných a hospodárskych budov. Rekonštrukcie nevyhovujúcich elektroinštalácií v činžiakoch, firmách, odstránenie závad na elektrickýchinštaláciach, osvetlení, motoroch, vzduchotechnike, čerpačkách a pod.