Ak máte akékoľvek otázky neváhajte a kontaktujte nás.

Kontakt

ELMIPA s.r.o, 
Hliniková 692/33,
Moravany nad Váhom
IČO: 36251798
DIČ: 2020172253 
IČ DPH: SK2020172253 
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo:Vložka číslo: 13796/T Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Tel.:+421 905 448 391

Email: info@elmipa.sk

Web: www.elmipa.sk