Bleskozvody

Montáže rekonštrukcie opravy pasívnych aj aktívnych bleskozvodov Na sedlové aj rovné strechy,vylepšenie ich zemnenia.