Odborné revízie

Vykonávame komplexné služby v oblasti bezpečnosti elektrických zariadení, odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia.